september 14

Negativitet og stress smitter, men det gør motivation og optimisme også

Vidste du, at du ender med at blive ligesom dem du tilbringer meget tid sammen med?

Vi mennesker smitter hinanden hver dag med vores humør og adfærd, og efter kun kort tid, vil du minde lidt om dem du har tilbragt den seneste tid sammen med. Du vil være blevet påvirket af deres humør og deres måde at gøre tingene på.

Derfor kan det lade sig gøre, at blot en meget negativ medarbejder kan ødelægge stemningen i en hel afdeling og skabe følelsesforurening, der spreder sig som ringe i vandet og langsomt forurener hele virksomheden, hvis forureningen ikke bliver stoppet.

Men det samme gør sig heldigvis også gældende den anden vej. Du har sikkert prøvet at være lidt lav på energi, men så kom din glade kollega og smittede dig med sin positivitet og pludselig havde du glemt dine bekymringer og dagen gik som smurt.

Fremtidens ledere og HR-afdelinger kan spare mange ressourcer, forebygge stress og skabe mentalt sunde arbejdspladser, hvis de sikrer, at arbejdspladsen ikke er følelsesforurenet. Det kræver, at der skabes rammer for en mentalt sund arbejdsplads hvor alle løfter hinanden.

Det lyder simpelt og det er det faktisk også, når man forstår sociologien bag.

Har du en kollega med et smittende humør?

Stress, brok, utilfredshed og demotivation smitter, men heldigvis smitter motivation, glæde og optimisme også. Måske har du oplevet at én medarbejder blev sygemeldt med stress, og pludselig kom der flere indenfor meget kort tid? Ja, for følelser smitter og især stress smitter som en steppebrand.

Hvis du tænker over det, så giver det meget god mening, at stress skal smitte, for stress er en overlevelses mekanisme. Er der en i flokken som er stresset, skal alle andre i flokken reagerer på faresignalerne, for at sikre deres egen overlevelse. Det er egentlig meget smart, at man på den måde bliver smittet uden at tænke over det.

Det er bare ikke så smart, når stressen egentlig ikke handler om overlevelse, men måske bare handler om at man er bagud med nogle mails. Hvis en person bliver stresset over sine mails, smitter det nemt til de andre, og til sidst vil alle måske rende rundt og være stressede, uden helt at vide hvorfor.

Når der opstår stress i en afdeling, bliver alles hjerne alarmeret og stress og negativitet smitter desværre i langt højere grad end motivation og optimisme. Derfor er det så vigtigt, at vi får standset dårlig stemning og stress i tide og får vendt stemningen.

Den dårlig stemning smitter mere fordi vores overlevelsesmekanisme altid vil overtage styringen i hjernen, hvis der er signaler om trusler i farvandet. Derfor er det så enormt vigtigt, at vi er opmærksomme på den mentale sundhed på arbejdspladsen – så vi kan sikre at arbejdsklimaet ikke resulterer i stress, opsigelser og sygemeldinger.

Hvis lederen ikke tager styringen på stemningen, overtager en medarbejder nemt den usynlige magt og styrer skibet i en helt forkert retning

Lederen er flokføreren, og har en usynlig magt til at kunne styre flokken følelsesmæssigt. Sociologisk set vil medarbejderne altid kopiere lederens adfærd og blive påvirket af den stemning, som lederen træder ind i rummet med.  Arbejdsmiljø er et fælles ansvar, dog kan vi ikke komme uden om, at lederen som flokfører har det største ansvar (og den største magt).

Det er lederen der, selvfølgelig sammen med HR, bevidst eller ubevidst definerer, hvilken kultur der er på arbejdspladsen, hvordan stemningen er og hvad der er acceptabel og ikke acceptabel adfærd. Hvis lederen ikke gør dette, vil en anden eller flere andre i gruppen overtage den usynlige magt, og styre flokkens følelser og stemningen på arbejdspladsen.

Men hvad sker der, hvis ingen er modige nok til at stå frem og sige til, hvis skibet sejler i den forkerte retning? Scenariet er, at det kun bliver meget værre, og skibet vil fortsætte med at sejle ned af en negativstrøm. Det samme gælder følelsesmæssig forurening på arbejdspladsen. Hvis vi ikke gør noget ved følelsesmæssig forurening – så bliver det kun værre. HR-chefen er kaptajnen på skibet, og har derfor ansvaret for at promoverer fælles spilleregler for god opførsel. Vi har brug for de spilleregler, fordi de giver os tryghed.

Det handler om forventningsafstemning, og om at skabe et rum, hvor man kan sige fra over for følelsesmæssig forurening. Det er HR-chefens opgave, at skabe et rum, hvor man giver medarbejderne mulighed for at være modige og turde at stille sig op og fortælle, hvis skibet sejler i en forkert retning, for kun på den måde, kan en følelsesmæssig kæntring forhindres.

Din kollegas, kones, chef kan gøre dig i dårligt humør

Havard-professor Nicolas Christakis og professor fra University of California James Fowler har forsket i hvordan følelser smitter mellem mennesker, og hvordan vi faktisk smitter hinanden i helt op til 3. led. Det betyder, at din kollegas kones chef faktisk kan gøre dig i dårligt humør. Det er tankevækkende, hvordan mennesker som du aldrig har mødt – kan påvirke dit humør og endda ende med at påvirke hele din dag, hvis de får lov. Du lader med andre ord en vildt fremmedes humør invadere din dag med følelsesforurening, men det behøver ikke at være sådan.

For mange er største delen af dagen beskæftiget med arbejdet, og der er derfor en stor risiko for følelsesforurening, da man her omgås med mange mennesker både online og fysisk. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på netop dette, og specielt nu, hvor mange møder foregår online hjemmefra.

Hvis du til et møde online oplever dårlig stemning, kan det potentielt ende med, at det ubevidst går udover hele din familie bagefter, og den dårlige stemning får lov at sprede sig i dit hjem og igen tilbage på arbejdspladsen, som en negativ spiral. Derfor er det vigtigt at handle hurtigt i kampen mod smitten af negative følelser og dårlig stemning.

Når kollegaen brokker sig over, at andre brokker sig

Der findes mange forskellige persontyper i en organisation, og derfor er det også ekstra nemt at misforstå hinanden og der kan opstå følelsesforurening, når mennesker er forskellige. Nogle har en kollega, der er god til at smitte med motivation og glæde, en anden kollega kan være lyttende og støttende, når man er lidt nede, tredje kan være til at stole på og man føler sig tryg ved vedkommende, men mange oplever desværre også at en kollega nogle gange kan hive dem ned.

Det kan være kollegaen der brokker sig over små ting, og hele tiden klager over at der er for travlt, at den eller den ikke har sat deres egen kop i opvaskemaskinen, at den eller den ikke hjælper med at svare telefonerne, eller den helt klassiske, at personen brokker sig over at andre brokker sig.

Det er ofte de små ting, der får lov til at fylde alt for meget, irritationen over at der er en kollega der altid kommer for sent, irritationen over at der altid er en som høster hele æren for det fælles arbejde, eller irritationen over at personen ikke holder det han eller hun havde lovet. Det kommer til at fylde alt for meget og skaber følelsesforurening.

Faktisk behøves vedkommende ikke sige noget, for at sprede følelsesforurening. Vi mennesker kopierer hele tiden hinandens ansigtsudtryk ved hjælp af spejlneuroner, så hvis din gode kollega Anders ser sur, frustreret eller irritabel ud, vil du naturligt reagere og kopiere spejlneuronerne.

Den negative stemning får lov at manifestere sig, og for at pointere hvor slemt det kan blive – kan vi vende tilbage til skibsmetaforen. Fordi hvad sker der, hvis der er hul i olietanken og olien bliver ved med at sive ud? Scenariet er, at situationen kun bliver meget værre, hvis vi ”lader” som om, at der ikke er hul i tankskibet.

Fremtidens HR har fokus på at stoppe følelsesmæssig forurening

Betyder det så, at vi alle sammen skal have en ”JA” hat på og bare være glade? Nej, absolut ikke. Falsk glæde, skaber ikke en sund arbejdsplads, det skaber derimod utryghed. Det handler nærmere om en ærlighedshat, hvor alle i fællesskab er modige nok til at sige fra, sige til eller bare forholde sig til, når der er mange følelser i spil.

Det handler om at skabe dialog og få gjort noget ved det. Det handler om ærlighed og tillid. Det er her, at HR-kaptajnen på skibet bærer det store ansvar. Når man beskæftiger sig med HR og ledelse er det vigtigt at være opmærksom på, at man er dem som har mulighed for at sætte rammerne for den sociale adfærd på arbejdspladsen.

Fremtidens HR er modige og anerkender, at vi er biologiske væsner, og at arbejdskulturen skal plejes og formes. HR er sammen med ledelsen dem, som skal sørge for at holde motivationen og positiviteten oppe – og den følelsesmæssige forurening nede.

Hvad kan du, som HR ansvarlig gøre?

  1. Få skabt et tillidsfuldt rum, hvor det er okay at tale om følelser, og hvor medarbejderne tør være ærlige omkring hvordan de har det følelsesmæssigt på arbejdspladsen. Tør de ikke tale ærligt omkring det, vil det ofte blive arbejdsopgaverne der får skylden for den daglige stress eller brok og de undertrykte følelser af mistrivsel vil sprede sig som ringe i vandet.
  2. Stop al ligegyldig negativitet og brok, der ikke er konstruktiv, med det samme! Det er som et hul i et tankskib, der hurtigt kan forurene hele virksomheden. Italesæt det og skab en kultur, hvor alle tager ansvar for den gode stemning og løfter hinanden.
  3. Giv medarbejderne lov til at tage en hjemme-dag. Har en medarbejder sovet virkelig dårligt, er uvenner med konen, eller bare er i rigtigt dårligt humør, så lad dem arbejde hjemme og få styr på det følelsesmæssige uvejr, før de møder ind på arbejde igen. Dette betyder ikke, at man ikke, at man ikke kan tage på arbejde, hvis man er ked af det, selvfølgelig kan man det og måske kan det hjælpe til, at man kan komme i bedre humør, ved at blive mødt, af søde kollegaer, uden at man læsser det hele ud på dem.

Af Erhvervssociolog, forfatter og foredragsholder Rikke Østergaard